Compartir: 
Els mercats, i les borses en particular, oscil·len amb més volatilitat i sense una direcció definidaEls mercats, i les borses en particular, oscil·len amb més volatilitat i sense una direcció definida

El BCE informa sobre els seus plans de compra d'actius. A banda de mantenir els tipus d'interès oficials sense canvis, el Consell de Govern va comunicar alguns detalls operatius dels programes de compra de titulitzacions (ABSPP) i de cèdules hipotecàries (CBPP3). El punt en què va ser més precís van ser les dates d'inici (aquest més d'octubre) i la durada (dos anys). No obstant això, no va concretar ni el ritme de les compres ni la quantitat final. Sobre aquest darrer aspecte, Draghi va mencionar que la suma de tots dos programes, juntament amb els préstecs per als bancs a molt llarg termini (TLTRO), tindran un "impacte significatiu" sobre el balanç de l'entitat. També va esmentar, però no com a compromís, que el BCE considera que el balanç augmenti fins a nivells propers als 3 bilions d'euros, des dels 2 bilions de l'actualitat, per donar suport a la recuperació econòmica i elevar la inflació. Si no s'observessin millores, el Consell de Govern del BCE recolzaria de manera unànime l'adopció de mesures no convencionals addicionals, segons va revelar Draghi. Tanmateix, no va especificar quines serien. Aquesta falta de concreció en aspectes clau va provocar una certa decepció entre els inversors.

El preu del petroli s'apropa als 90$/barril. L'alça generalitzada dels inventaris condueix el preu del cru al mínim dels últims dos anys.

Compartir: