Compartir: 
El creixement es redueix lleugerament, però es manté en taxes confortablesEl creixement es redueix lleugerament, però es manté en taxes confortables

L'optimisme empresarial es manté a l'inici del 4T. El ritme de creixement de la producció industrial s'ha alentit en el 3T (0,6% interanual a l'agost vs. 2,6% en el 2T). Aquest menor ritme d'avanç està en línia amb la nostra estimació de creixement del PIB per al 3T, que esperem que sigui menor que el del 2T (0,4% vs. 0,6% intertrimestral, respectivament). Tanmateix, sembla que la desacceleració no va a més i que l'economia espanyola es manté al marge de la debilitat europea. L'índex de confiança empresarial d'octubre, que recull les expectatives dels empresaris per al 4T, va augmentar un 0,2% respecte del 3T.

Més senyals d'estabilització del mercat immobiliari. A l'agost, les compravendes d'habitatges es van contraure un 1,1% interanual, dada que suposa una lleugera correcció després de tres mesos creixent a una taxa mitjana del 8%. La recuperació de la demanda es consolidarà en el que queda de l'any, amb la qual cosa 2014 tancarà amb un nombre de transaccions similar al de l'any passat (312.000). Aquesta recuperació, juntament amb els recents signes d'estabilització dels preus, podria començar a reanimar una activitat immobiliària que encara es troba en nivells mínims.

Compartir: