Compartir: 
La unió bancària comença el seu camí en un entorn econòmic una mica més favorable

Tant l'activitat com la confiança del consumidor van millorar lleugerament a l'octubre a la zona de l'euro. L'índex PMI d'octubre assenyala que en el 4T persisteix un creixement moderat, cosa que allunya la por d'una recessió. Tot i així, el creixement encara tènue de la zona de l'euro està obligant moltes empreses a reduir marges. Per països, destaca una lleugera millora a Alemanya, que porta 18 mesos en zona expansiva, mentre que França es manté en zona de contracció a causa de la pobra evolució de la demanda.

La banca europea mostra la seva capacitat de resistència en les proves del BCE. En l'escenari advers, el capital es redueix en 4 p. p. en la mediana, cosa que mostra la severitat de la prova. Entre les 130 entitats analitzades, 25 presenten un dèficit de capital agregat de gairebé 25.000 milions, entre elles una espanyola. Quan es tenen en compte les emissions que les entitats més vulnerables ja han fet el 2014, només en queden 13 (cap espanyola) amb un dèficit agregat que es redueix a 9.470 milions. Després d'aquest examen, el BCE passa a ser el supervisor bancari únic.

Compartir: