Compartir: 
També disponible:
Informe mensual - Focus
Sobre el repunt del consum de les llars a EspanyaSobre el repunt del consum de les llars a EspanyaSobre el repunt del consum de les llars a Espanya

El consum privat esperona el creixement de l'economia espanyola. Fa quatre trimestres que avança a un ritme mitjà del 0,6%, de manera que s'ha convertit en el principal aliat de la recuperació. No obstant això, el fort repunt del consum de les llars no ha anat acompanyat d'un augment de la renda bruta disponible (RBDL). De fet, el 2013, va caure l'1,8%. En el 1T 2014, continuava reculant, tot i que a un ritme menor (–1,1%). L'augment del consum s'ha produït, sobretot, a través d'una reducció de la taxa d'es­­tal­­vi. En concret, entre el 2T 2013 i el 2T 2014, ha disminuït en 1,5 p. p., fins a situar-se en el 9,4%, un mínim històric. Destaca, també, la intensa pujada de la concessió de nou crèdit al consum, que, a l'agost, va registrar una taxa de creixement interanual del 3,90% (en l'acumulat de 12 me­­sos). Per tant, si els factors que donen suport al consum con­­tinuen sent els mateixos, sembla difícil que pugui man­­tenir el ritme de creixement dels últims trimestres. Analitzem-ho amb una mica més de detall.

És d'esperar que l'RBDL vagi guanyant tracció de forma progressiva. Les rendes salarials, que representen al voltant del 70% del total de la renda bruta disponible de les llars, rebran el suport del creixement de l'ocupació, que, el 2014, esperem que se situï al voltant de l'1% i que, el 2015, probablement arribi fins a l'1,4%. Les rendes no salarials també ofereixen unes perspectives més positives, en part per l'increment del nombre d'autònoms.

Malgrat que l'RBDL tindrà el suport progressiu del mercat laboral, és difícil que el consum de les llars pugui mantenir el ritme de creixement del primer semestre del 2014. Serveixi d'exemple que, si aquest fos el cas, el 2016 la taxa d'es­­talvi se situaria per sota del 7%, una xifra que sembla poc probable. L'escenari que sembla més raonable és que el ritme de creixement del consum es moderi a mesura que els factors que, temporalment, li han donat un impuls addicional, com la presa de decisions de consum ajornades durant la crisi, es vagin esgotant. De fet, diversos indicadors del 3T 2014 mostren ja que el ritme de creixement del consum s'està moderant. Les vendes al detall del juliol i de l'agost, per exemple, van registrar una taxa de creixement del 0,1% interanual, mentre que, en el 2T, van créixer a un ritme mitjà del 0,6%.

El patró de recuperació del consum que s'observa és similar al que es va produir al començament dels anys noranta. En concret, en el 2T 1994, després de dos anys amb una taxa de creixement intertrimestral mitjana del –0,4%, va créixer a un ritme mitjà del 0,9% durant dos trimestres, mentre que, en els dos anys següents, va fer-ho al 0,3%. Així, el nostre escenari contempla que, en els pròxims trimestres, el creixement del consum de les llars es mantindrà en cotes notables, però lleugerament inferiors a les del primer semestre del 2014, al voltant del 0,4% intertrimestral, una xifra co­­he­­rent amb la recuperació prevista del mercat laboral.

Compartir: