Compartir: 
L'economia espanyola continua el camí expansiu en un entorn d'inflació contingudaL'economia espanyola continua el camí expansiu en un entorn d'inflació continguda

El PIB va créixer un 0,5% intertrimestral en el 3T, motiu pel qual mantenim la nostra previsió de creixement per al 2014 en l'1,3%. Esperem que la tendència de recuperació es prolongui, però a un ritme lleugerament inferior, amb avanços vora el 0,4% intertrimestral, la qual cosa situarà el creixement entorn del 1,7% el 2015.

La caiguda dels preus es modera. A l'octubre la inflació va augmentar una dècima fins al -0,1% a causa, sobretot, de l'augment dels preus dels aliments. A curt termini, l'IPC subjacent es mantindrà estable en espera que la depreciació de l'euro i les millores en la demanda interna pressionin els preus a l'alça.

El saldo per compte corrent acumula un dèficit de 4.600 milions entre el gener i l'agost. Això contrasta amb el superàvit de 8.700 milions en el mateix període de 2013. El dinamisme de les importacions i la debilitat de les exportacions expliquen bona part d'aquest empitjorament. Esperem que aquestes tendències canviïn de sentit a mesura que la demanda interna es moderi i la demanda global millori en els propers trimestres.

El ritme de caiguda del saldo de crèdit es redueix, en part gràcies al crèdit nou. Tot i que el saldo viu de crèdit va baixar en 3.137.000 d'euros al setembre, s'observen alguns signes de millora: es va reduir el ritme de contracció (-8,0% enfront de -8,3% a l'agost) i es va incrementar la concessió de crèdit nou, sobretot a les llars per finançar el consum.

Compartir: