Compartir: 
El sector exterior mostra signes de millora després d'un primer semestre molt dèbilEl sector exterior mostra signes de millora després d'un primer semestre molt dèbil

El canvi de rumb de les exportacions de béns es consolida i el turisme continua reportant bons resultats. Les exportacions de mercaderies van créixer un robust 9,6% interanual al setembre. Malgrat que el caràcter volàtil de la sèrie mensual aconsella interpretar aquesta elevada xifra amb precaució, destaca el canvi de tendència favorable que s'oberva si es considera la mitjana dels últims tres mesos. D'altra banda, el nombre de turistes de l'octubre va tornar a sorprendre positivament en assolir els 5,9 milions de visitants, la qual cosa suposa un augment del 7,8% respecte del mateix mes de 2013.

La taxa de morositat registra el descens més gran del començament d'any ençà i se situa en el 13,0% al setembre. Això va ser resultat d'una baixada del saldo dubtós en un 2,0% més ràpida que el retrocés del 0,3% que va experimentar el crèdit total. De fet, el ritme de retrocés interanual del crèdit s'ha moderat (-8,1% enfront del -8,3% a l'agost) gràcies que les rúbriques de préstecs no hipotecaris mostren un comportament estable. D'altra banda, els dipòsits es van contraure un 1,5% interanual, arrossegats per una caiguda dels dipòsits a termini que no va compensar l'increment dels dipòsits a la vista.

Compartir: