Compartir: 
Els EUA continuen sent un pilar bàsic de la recuperació global, mentre que la inflació al Japó decepEls EUA continuen sent un pilar bàsic de la recuperació global, mentre que la inflació al Japó decep

L'activitat nord-americana continua avançant. El PIB va augmentar més del que s'havia calculat inicialment en el 3T segons la revisió de l'estadística oficial (1,0% intertrimestral enfront el 0,9% anterior). Revisem lleument a l'alça la nostra previsió de creixement de 2014 fins al 2,3% (enfront el 2,2% anterior). Bones notícies també en el sector immobiliari: l'índex de preus Case-Shiller va pujar un 0,3% intermensual al setembre, després d'encadenar quatre mesos de caigudes.

La inflació japonesa decep i s'allunya de l'objectiu del Banc del Japó (BOJ). L'IPC de l'octubre va pujar un 2,9% interanual, però descomptant-hi l'efecte de l'IVA es va quedar en un moderat 0,9% (1,5% al maig), lluny del 2,0% al que aspira el BOJ.

Brasil surt de la recessió. Després de caure dos trimestres consecutius, l'economia brasilera va tornar a créixer en el 3T (0,1% intertrimestral, enfront el -0,6% anterior) gràcies al millor to del consum públic i de la inversió. Els indicadors apunten que en el 4T l'activitat seguirà remuntant, tendència a la qual veiem continuïtat en el 2015. Així mateix, s'ha confirmat que Joaquim Levy serà el nou ministre d'economia. Levy ha anunciat que les seves dues preocupacions principals són reduir el deute públic i donar suport al creixement.

L'Índia manté el to. El PIB va créixer un 5,3% en el 3T, per sobre de les expectatives del consens. A la bona dada del PIB s'hi afegeix que un petroli barat incrementa el marge de maniobra de l'Executiu al moderar la inflació i el dèficit comercial.

Compartir: