Compartir: 
La recuperació segueix el guió previst: lenta i desigualLa recuperació segueix el guió previst: lenta i desigual

El PIB de la zona de l'euro va créixer un 0,2% intertrimestral en el 3T recolzat en el consum privat i en les exportacions, amb creixements del 0,5% i del 0,8%, respectivament. Tot i així, el fort repunt de les importacions (+1,2%) va fer que la contribució del sector exterior al creixement fos negativa. Per al 4T no s'esperen gaires canvis. Per exemple, al novembre els índexs d'activitat PMI van seguir estancats en nivells baixos però compatibles amb taxes de creixement lleugerament positives.

El BCE actualitza les seves previsions per a 2015 i 2016 i les situa a prop de les del consens d'analistes. Malgrat que la revisió ha estat important i a la baixa, l'escenari continua sent de recuperació, amb taxes de creixement intertrimestrals que oscil·laran entre el 0,2% i el 0,4% el propers dos anys. Aquest escenari sembla raonable, atès que la zona de l'euro disposarà d'una política fiscal menys restrictiva i una política monetària acomodatícia (com a factors de suport interns) i atesa la reducció del preu del petroli, la depreciació de l'euro i el major creixement global (com a factors de suport externs). Més vistosa ha estat la revisió que ha fet el Bundesbank de les previsions de creixement per a l'economia alemanya. Concretament, espera un creixement de l'1,0% el 2015, mentre que el consens d'analistes preveu un 1,4%.

Compartir: