Compartir: 
EUA prossegueix l'expansió sense tensions en els preus i el Japó millora modestamentEUA prossegueix l'expansió sense tensions en els preus i el Japó millora modestament

L'enfonsament del preu dels carburants es nota en la inflació dels EUA. Concretament, el novembre es va situar 4 dècimes per sota del registre del mes anterior (1,3%), per la nova baixada en els preus energètics que no va ser compensada per la pujada generalitzada a la resta de components. L'IPC subjacent (sense aliments ni energia) va pujar un 0,1% intermensual, cosa que va deixar l'avenç interanual en l'1,7%. Mentrestant, l'índex de producció industrial va sorprendre en positiu en augmentar un robust 1,3% intermensual (5,2% interanual), cosa que dóna suport a la visió de que l'economia nord-americana s'expandeix de manera sòlida.

Els empresaris japonesos augmenten la cautela. L'índex Tankan del BoJ de sentiment empresarial per a les grans empreses (manufactureres i de serveis) va augmentar tímidament en el 4T després del baix nivell assolit en el 3T. Així mateix, es manté la diferència entre les grans empreses manufactureres exportadores, amb nivells al voltant dels 12 punts, i la resta, al voltant dels 5 punts. D'alta banda, el saldo comercial de novembre va tornar a ser deficitari, malgrat la davallada importadora recolzada pel petroli barat.

Compartir: