Compartir: 
També disponible:
Informe mensual - Conjuntura
L'economia internacional guanyarà tracció el 2015L'economia internacional guanyarà tracció el 2015L'economia internacional guanyarà tracció el 2015L'economia internacional guanyarà tracció el 2015L'economia internacional guanyarà tracció el 2015L'economia internacional guanyarà tracció el 2015L'economia internacional guanyarà tracció el 2015L'economia internacional guanyarà tracció el 2015L'economia internacional guanyarà tracció el 2015

El creixement global va camí de tancar el 2014 amb un avanç mitjà del 3,2%, el mateix que es va registrar el 2013. En el nostre escenari central, l'economia mundial guanyarà tracció el 2015, per la bona dinàmica que esperem dels EUA, on l'eco­­no­­mia ha millorat al llarg del 2014, per la continuïtat de les polítiques expansives i per l'impacte positiu que ofereix el descens del preu del petroli, en especial per a moltes economies de la zona de l'euro. La feblesa de l'economia japonesa és el contrapunt d'aquest escenari benigne. Per la seva banda, al grup dels emergents, cal distingir entre els països que es beneficien d'un quadre macroeconòmic sa i disposen de marge d'actuació en la política econòmica i els que no. Així, mentre Mèxic i l'Índia es trobarien entre els primers, el Brasil i Rússia (amb l'afegitó de les pressions inflacionistes i de la incertesa política) i Turquia (també amb problemes de preus i de compte corrent, simultàniament) destaquen entre els segons.

ESTATS UNITS

El PIB dels EUA va avançar un robust 1,0% intertrimestral en el 3T. El PIB va augmentar més del que s'havia calculat inicialment en el 3T, segons la revisió de l'estadística oficial (abans el 0,9%). La dada deixa el creixement interanual en el 2,4% (abans el 2,3%). Aquesta revisió ha tornat a sorprendre, de nou a l'alça, i ha estat deguda, principalment, a la millora de la inversió no residencial i del consum privat. Això matisa la preocupació que mostràvem en el mes anterior davant la moderació que els dos components de la demanda van evidenciar després de la primera publicació de la dada del PIB. Així mateix, aquesta millora en l'avanç comporta una lleugera pujada en la nostra previsió del creixement per al 2014 fins al 2,3% (enfront del 2,2% anterior). El 2015, sense el llast del fluix inici del 2014, l'avanç hauria d'arribar al 3,1%.

Les últimes dades d'activitat consoliden l'expansió nord-americana. L'índex de sentiment empresarial (ISM) de manufactures es va enfilar fins als 59,0 punts i el seu homòleg de serveis es va situar en els 57,1 punts, els dos clarament per damunt dels 50 punts que delimiten la zona expansiva. En la mateixa línia, l'índex de sentiment empresarial per a les petites empreses va pujar fins als 96,1 punts a l'octubre (95,3 al setembre) i les vendes al detall van avançar un considerable 0,3% intermensual (el 2,8% interanual). En canvi, la producció industrial, amb una lleugera reculada intermensual del 0,1% (del 4,2% interanual del setembre al 4,0% de l'octubre) va decebre. En l'àmbit exterior, la davallada del preu del petroli continua beneficiant l'economia nord-americana (importadora neta de cru), tot i que l'inesperat augment del dèficit comercial de béns i de serveis del setembre apunta a una menor contribució al creixement en el 4T del component exterior.

Preus sota control. L'IPC de l'octubre es va quedar pla en l'1,7% interanual. De nou, el fort descens dels preus energètics va compensar la pujada generalitzada de la resta de components. En aquest sentit, l'índex subjacent va augmentar el 0,2% intermensual, la qual cosa va deixar l'avanç interanual en l'1,8%, una dècima per damunt de la dada del setembre. Malgrat l'estabilitat de preus, l'acta de l'última reunió de la Reserva Federal va desvetllar la preocupació d'alguns dels membres per la inflació. En concret, recomanaven seguir l'evolució de les expectatives d'inflació a llarg termini, pel risc que representen per al creixement econòmic.

Prossegueix la millora del mercat laboral, mentre ens arriben bones notícies des del sector immobiliari. A l'octubre, es van crear 214.000 llocs de treball, de nou per damunt del llistó dels 200.000, característic d'un mercat fort. Així mateix, la taxa d'atur va baixar en una dècima (el 5,8%). Aquestes bones notícies queden una mica entelades per la taxa d'activitat (el 62,8%), que amb prou feines ha millorat des de l'inici de l'any, la qual cosa indica que encara no s'ha aconseguit revertir l'efecte descoratjament heretat de la crisi. Les tendències demogràfiques (amb l'arribada a la jubilació dels baby boomers nord-americans) tampoc no comportaran millores en aquest sentit. Per la seva banda, al sector immobiliari, l'índex de preus Case-Shiller, que engloba 20 àrees metropolitanes, va pujar el 0,3% intermensual al setembre, després d'encadenar quatre mesos de caigudes. En la mateixa línia, les vendes d'habitatges, tant nous com de segona mà, van avançar a l'octubre en relació amb el registre del setembre (el 0,7% i l'1,5%, respectivament).

JAPÓ

El PIB recula en el 3T i deixa el Japó en recessió tècnica (dos trimestres consecutius de creixement negatiu). La baixada del 0,4% intertrimestral en el 3T (després d'un descens de l'1,9% en el 2T) va sorprendre els més pessimistes i va evidenciar que les conseqüències de la pujada de l'IVA del mes d'abril (del 5% al 8%) han estat més importants del que s'esperava. Malgrat que les exportacions es van recuperar i que una gran part del descens va ser deguda a un ajust de les existències, el més preocupant continua sent l'anèmica recuperació del consum i l'atonia inversora. Tot plegat comporta que revisem a la baixa el nostre escenari central de creixement per al 2014 fins al 0,4% (abans l'1,1%). De cara al 2015, i davant les noves mesures expansives de política econòmica que esperem, mantenim la nostra previsió de creixement en l'1,2%. En aquest sentit, i davant la mala dada, el primer ministre, Shimzo Abe, no va trigar a anunciar l'ajornament de la segona pujada de l'IVA a l'abril del 2017 (projectada, prèviament, per a l'octubre del 2015) i la convocatòria d'eleccions generals per al 14 de desembre del 2014, amb les quals pretén obtenir un suport popular a les seves iniciatives econòmiques (conegudes com Abenomics i basades en tres pilars bàsics: el monetari, el fiscal i les reformes estructurals), enfront dels falcons del seu propi partit, el Liberal Democràtic.

La inflació decep a l'octubre i s'allunya de l'objectiu del Banc del Japó. L'IPC de l'octubre va pujar el 2,9% interanual (el 3,3% al setembre), però, descomptant l'efecte de l'IVA, es va quedar en un moderat 0,9%, lluny del 2,0% al que aspira el banc central, la decisió del qual d'incrementar el ritme de compres d'actius el passat 31 d'octubre ja evidenciava una certa preocupació pel front inflacionista, que les dades han confirmat. Així i tot, fins ara, l'èxit més important de l'Abenomics ha estat, precisament, en l'àmbit monetari, ja que ha aconseguit superar un problema de deflació que l'economia nipona havia arrossegat durant 15 anys.

EMERGENTS

Els indicadors d'activitat de la Xina es desacceleren lleugerament a l'octubre, tot i que encara revelen avanços significatius. En concret, la producció industrial va avançar el 7,7% interanual (el 8,0% al setembre), les vendes al detall van créixer l'11,5% (l'11,6% al setembre) i la inversió es va incrementar el 15,9% en l'acumulat del gener a l'octubre. En el pla exterior, les exportacions xineses van continuar millorant a l'octubre. En particular, van avançar un robust 11,6% interanual, en línia amb la fortalesa mostrada en els últims mesos. Tot plegat en un entorn de preus moderats (inflació de l'1,6% a l'octubre). Malgrat les dades encara raonables d'activitat, revisem a la baixa el creixement per al 2015 (del 7,4% al 7,2%). Aquest canvi de previsions ha estat afavorit per les paraules del president, Xi Jinping, que considera factible un objectiu de creixement del 7,0% per al 2015, la qual cosa fa entendre que l'Executiu tolerarà un major alentiment abans de prendre noves mesures de suport. Així mateix, la inesperada retallada del tipus d'interès oficial (de
40 p. b., fins al 5,6%) per part del banc central, el primer en més de dos anys, és un altre factor que dóna suport a aquesta revisió a la baixa. El moviment s'interpreta com un reconeixement per part de les autoritats xineses de la desacceleració que té lloc i com una mostra del seu compromís amb la gradualitat d'aquest procés.

A la resta d'emergents, augmenten les disparitats, amb un contrast marcat entre la relativa estabilitat de l'Índia i Mèxic i les incerteses que presenten Rússia i el Brasil (amb molt poc marge per a polítiques expansives). Així, l'Índia manté el to amb un avanç del PIB del 5,3% interanual en el 3T, per damunt de les expectatives del consens. A la bona dada del PIB, s'afegeix el fet que un petroli barat incrementa el marge de maniobra de l'Executiu a l'hora de moderar la inflació i el dèficit comercial. Per la seva banda, Mèxic va repuntar de forma moderada en el 3T (el 2,3% interanual enfront de l'1,6% anterior). Els riscos són més grans al Brasil, on la inflació no deixa marge de maniobra, tot i que el PIB del 3T va millorar (el –0,2% interanual, enfront del –0,9% en el 2T), gràcies a un to més positiu del consum públic i de la inversió. En la mateixa línia, Rússia va sorprendre positivament, amb un PIB que va avançar el 0,7% interanual en el 3T, malgrat que creiem que l'impacte negatiu de la caiguda del preu del petroli es farà sentir en el 4T.

Compartir: