Compartir: 
El mercat immobiliari mostra signes de millora, i la inflació subjacent es revifaEl mercat immobiliari mostra signes de millora, i la inflació subjacent es revifa

2014, l'any que el sector immobiliari va tocar fons. Després de sis anys d'ajust, les compravendes d'habitatges van augmentar un 2,2% respecte de l'any anterior (319.000 habitatges enfront de 312.000). Pel que fa a l'oferta, el sector de la construcció també va mostrar certa millora, tant en termes d'ocupació com d'inversió. Les perspectives per al 2015 són favorables: el repunt dels visats d'obra nova, per exemple, amb un creixement del 5,6% interanual el novembre (acumulat de 12 mesos), apunta que la recuperació de l'activitat anirà guanyant tracció. En aquest context, és d'esperar que els preus deixin de caure i tanquin l'any amb una taxa de creixement lleugerament positiva.

L'evolució del preu del petroli no dóna treva a l'IPC. La inflació es va reduir al gener fins al -1,3%, tres dècimes per sota de la xifra del desembre. Aquesta contracció s'atribueix a la caiguda del preu del petroli, que va ser del 16% respecte del mes anterior. Així, la inflació subjacent, que exclou el component energètic i el d'aliments no elaborats, va augmentar dues dècimes respecte del registre del desembre, fins al 0,2%. En els propers mesos, la inflació subjacent seguirà el camí ascendent gràcies a la millora de la demanda interna i a la depreciació de l'euro. L'IPC general, molt condicionat per l'evolució del preu del petroli, es mantindrà en terreny negatiu durant tot el primer semestre de l'any, com a mínim.

Compartir: