Compartir: 
Ateses unes xifres de deute públic que se situen en el 100% del PIB, és de vital importància
mantenir el procés d'ajust fiscal. Per fer-ho, és clau assegurar el compliment de la normativa
en matèria d'estabilitat, tant europea com espanyola. De la mateixa manera, en un
context de reducció del dèficit i d'un creixement moderat del PIB, caldrà explorar la millora
de la productivitat del sector públic. En particular, la disminució de la bretxa salarial
público-privada, l'avanç en la gestió de les administracions públiques mitjançant l'ús de
sistemes d'incentius i la incorporació de tecnologia digital, i la millora en l'eficiència recaptadora
a través de reformes.
Compartir: