Compartir: 

Sumari

 

SITUACIÓ I PERSPECTIVES
El sector agroalimentari espanyol ha evolucionat de manera molt positiva en els últims temps i resisteix raonablement bé la desacceleració del sector manufacturer, ja que està menys lligat al cicle econòmic.

 

SECTOR EXTERIOR

La gamma de productes agroalimentaris que exporta Espanya és cada vegada més àmplia i arriba a més destinacions. Però no solament és important exportar molt, sinó la complexitat del que s'exporta.

 

ESTRUCTURA DE L'OFERTA
L'agroalimentària és la primera branca industrial espanyola en termes de valor afegit i d'ocupació, i presenta una estructura empresarial molt atomitzada, dominada per les empreses petites.

 

INCLUSIÓ FINANCERA
Les oficines bancàries tenen un paper fonamental a l'hora d'evitar l'exclusió financera de la població rural i, des d'un punt de vista comercial, tenen l'avantatge de l'especialització en un sector capital: l'agrari.

 

Compartir: