La indústria espanyola, davant un entorn més complex

Contingut disponible en
p24
  • El sector manufacturer va mantenir un to de recuperació progressiva el 2021, durant el qual l’activitat va créixer per damunt del 8%, la facturació va repuntar el 16% i les exportacions van augmentar gairebé el 20%. Malgrat que, de cara als propers mesos, les expectatives eren de recuperació progressiva, l’esclat de la guerra a Ucraïna ha intensificat alguns dels llastos que ja va patir el sector el 2021: repunt en el preu de les primeres matèries, encariment de l’energia i problemes de subministraments en determinades indústries. Cal destacar que la situació és força heterogènia dins la indústria, de manera que una anàlisi en profunditat ens permet avaluar com uns sectors estarien més exposats que uns altres a aquests factors externs. Al costat positiu, la recuperació de la demanda de béns finals, l’esforç per reposar inventaris, la moderació de la crisi sanitària i la dinamització dels projectes relacionats amb el programa NGEU permetran compensar parcialment els llastos externs.
  • Tenint en compte el fort impacte sobre l’activitat, posem el focus de l’anàlisi, d’una banda, en el xoc energètic i, de l’altra, en els problemes en les cadenes globals d’oferta. En primer lloc, al llarg dels últims mesos, l’extraordinari increment dels preus del gas natural, del petroli i de l’energia elèctrica repercuteix sobre la factura energètica del conjunt d’agents econòmics. En aquest informe, tractem de conèixer l’impacte concret de l’encariment energètic sobre la indústria manufacturera, que és la que, de manera destacada, consumeix més energia elèctrica en l’economia espanyola. Mitjançant una anàlisi de les taules input-output, analitzem quins són els subsectors en què la factura energètica és més rellevant en la seva estructura de costos i diferenciem quins sectors estan més exposats i es veuen més afectats per la situació actual dels preus de l’energia.
  • En segon lloc, la COVID-19 i, més recentment, el conflicte a Ucraïna han posat de manifest els problemes en les cadenes globals d’oferta arran d’importants xocs asimètrics a nivell mundial. La por al desproveïment de productes de primera necessitat o per combatre la pandèmia, en les primeres etapes de la crisi sanitària, i els problemes de subministrament de determinades entrades, després de la forta reactivació del cicle econòmic al llarg del 2021, han tornat a posar sobre la taula el debat sobre les conseqüències i els beneficis de la globalització. En aquest informe, es repassen el passat, el present i el futur de les cadenes de valor globals.
  • Finalment, fem un monogràfic sobre la indústria farmacèutica espanyola, un sector clau i estratègic de la nostra economia, tal com s’ha posat de manifest durant la pandèmia. En les últimes dècades, el sector ha guanyat una enorme rellevància, gràcies al seu paper com a motor exportador i al fet que, en els últims anys, ha concentrat la major part de l’esforç en inversió privada en R+D del conjunt de la indústria manufacturera al nostre país. Malgrat això, la comparativa amb altres països europeus suggereix que la seva capacitat productiva té marge de millora, i, de fet, la tendència del sector és favorable per als pròxims anys, en una indústria extremadament competitiva i amb una gran capacitat de generar ocupació de qualitat.
Etiquetas: