El repte de créixer de manera sostenible

El sector turístic espanyol ha començat el 2024 amb uns registres excel·lents en termes d’arribades de visitants, de despesa i d’activitat. Es tracta de la millor arrencada d’any des que es recopilen aquests indicadors. A més a més, aquest dinamisme es produeix després d’un 2023 que ja va batre rècords en el sector.

Contingut disponible en
25 de juny de 2024
Carrer de Valldemossa. Photo by Patrick Baum on Unsplash

El sector turístic espanyol ha començat el 2024 amb uns registres excel·lents en termes d’arribades de visitants, de despesa i d’activitat. Es tracta de la millor arrencada d’any des que es recopilen aquests indicadors. A més a més, aquest dinamisme es produeix després d’un 2023 que ja va batre rècords en el sector. Així, en el primer quadrimestre del 2024, van arribar al nostre país 24 milions de turistes estrangers, uns 3 milions més que en el mateix període del 2023, i la despesa turística internacional va créixer el 22,6% interanual i va contribuir de forma molt positiva a l’equilibri extern de l’economia espanyola.

Aquestes excel·lents dades reflecteixen la fortalesa i la competitivitat del sector turístic espanyol, que, cal recordar-ho, se situa en la segona posició del ranking de destinacions turístiques elaborat pel Fòrum Econòmic Mundial, superat només pels EUA i per damunt del Japó i de França. Tot fa pensar que aquesta tendència positiva tindrà continuïtat el 2024 i el 2025. Des de CaixaBank Research, preveiem que el PIB turístic creixerà al voltant del 5% el 2024 (el doble de l’esperat per al conjunt de l’economia) i el 3,2% el 2025, gràcies a la recuperació del poder adquisitiu de les llars europees en un context de descens de la inflació, a la recuperació de l’economia europea i a la percepció de major seguretat que ofereix el nostre país en un context d’elevada inestabilitat geopolítica a l’est del Mediterrani.

Aquesta previsió contempla un cert alentiment del sector en els pròxims trimestres en relació amb l’elevat dinamisme del primer quadrimestre i té en compte alguns factors que tendiran a moderar el ritme d’avanç, com la recuperació gradual d’altres destinacions competidores, l’impacte de les Olimpíades a París aquest estiu i la nostra expectativa que el turisme domèstic tingui un creixement més feble a causa de l’augment dels viatges a l’estranger dels residents a Espanya.

L’excepcional recuperació del turisme després de la pandèmia també ha posat de manifest la necessitat de continuar millorant la gestió dels fluxos turístics, per minimitzar les externalitats negatives que genera l’activitat, entre les quals hi ha l’impacte sobre el mercat de l’habitatge local, la pressió sobre els serveis públics bàsics i l’ocupació dels espais públics, entre d’altres. És desitjable que tant l’Administració com el propi sector continuïn treballant perquè el creixement pugui ser sostenible, tant des del punt de vista social com mediambiental.

Al segon article d’aquest informe, continuem investigant els efectes que han tingut les onades de calor dels dos últims estius sobre el turisme internacional a Espanya. Es tracta d’una anàlisi molt nova, realitzada a partir de les dades de pagaments amb targetes estrangeres als TPV de CaixaBank i de dades climàtiques de Copernicus. La principal conclusió de l’anàlisi és que els turistes que van patir una onada de calor l’estiu del 2022 van tenir una menor probabilitat de tornar a Espanya l’estiu següent. En concret, les exposicions a onades de calor extremes (més de 8 graus centígrads per damunt de la mitjana històrica) redueixen la propensió a tornar, especialment entre els britànics i els nord-americans. Aquest resultat ressalta la importància d’apostar per la innovació i per la inversió en infraestructures que garanteixin la comoditat dels turistes en escenaris climàtics més extrems.

Al tercer article, analitem l’evolució de la despesa turística internacional per lloc de procedència a partir dels indicadors del portal d’Economia en temps real de CaixaBank Research. Aquesta anàlisi revela que el turisme europeu continua sent el més important, tot i que ha perdut un cert pes en relació amb el 2019, i que el turisme procedent del continent americà és el que presenta una evolució més positiva. En canvi, el turisme asiàtic i de l’Europa de l’Est ha disminuït el seu pes en l’estructura de la demanda turística internacional.

A l’últim article, presentem una radiografia del sector de la restauració a Espanya, un sector que viu un moment conjuntural molt positiu en termes d’ocupació i de facturació, gràcies, en gran part, a la plena recuperació del sector turístic. Malgrat comptar amb un elevat percentatge d’empreses molt petites, de baixa productivitat i amb facturació reduïda, el sector gaudeix de notables fortaleses que ha de posar en valor, com el reconeixement i el prestigi internacional i el seu important paper cohesionador del teixit social per la seva presència a gairebé tots els municipis espanyols.

Etiquetas: