Activitat econòmica


La producció industrial manté un to moderat

La producció industrial manté un to moderat . Així, al juliol, la producció industrial va créixer el 0,8% interanual, un ritme contingut i similar a la mitjana de la primera meitat de l’any (0,7%). En el detall sectorial, observem com el bon comportament del sector energètic (creixement del 7,4% interanual) i del de béns de consum (del 2,2%) es va veure parcialment compensat per la caiguda en la producció del sector de béns d’ equipament (–2,2%). En els propers mesos, preveiem que la producció industrial continuï creixent de manera moderada...

Pàgines