Mercat de treball


La desacceleració del mercat laboral espanyol truca a la porta

• El ritme de creació d’ocupació es va reduir de forma més intensa del que es preveia el 2019. Això, juntament amb l’augment de la població activa, frena la reducció de la taxa d’atur. • Per al 2020, el ritme de creixement de l’ocupació es continuarà moderant, però es mantindrà en cotes notables, similars a les del creixement de l’activitat. Després de quatre anys amb augments propers al mig milió de treballadors anuals, el ritme de creixement de l’ocupació es redueix, paral·lelament i a conseqüència de la desacceleració de l’activitat...

Pàgines