Sector exterior


Portugal, una destinació turística global

• El sector turístic portuguès és clau per a l’economia i representa al voltant del 15% del PIB i el 10% de l’ocupació. • Tot i que Portugal és, principalment, una destinació per als turistes europeus, recentment hem assistit a un increment destacable de la demanda de turistes no europeus, en especial dels procedents dels EUA i de la Xina. En les últimes dècades, hem presenciat una expansió notable del turisme internacional. A nivell mundial, el nombre de turistes va passar dels 25 milions del 1950 als 1.300 milions del...

Informe mensual - FocusDaniel Belo

Pàgines