Mercat de treball


Els adults joves del segle XXI, una forma diferent d’encarar la vida?

• La generació actual d’adults joves és molt diferent de la dels seus pares: més preparada, més diversa i amb un conjunt de valors diferents. • Els adults joves retarden fites vitals com l’emancipació, la vida en parella o la paternitat, mentre que la tipologia de llars és més diversa. • Les grans forces que expliquen aquests canvis són, essencialment, dues: les transformacions culturals i l’entorn econòmic. • Els factors cíclics que han frenat les decisions dels nous adults joves perdran intensitat en els propers anys. No obstant això, les...

Pàgines