Mercats financers


Les notícies contradictòries en l’àmbit comercial van alimentar la volatilitat durant la setmana

Les notícies contradictòries en l’àmbit comercial van alimentar la volatilitat durant la setmana . El vaivé de missatges sobre l’acord comercial entre els EUA i la Xina i les amenaces aranzelàries americanes sobre les importacions d’acer i alumini de Brasil i Argentina i sobre França van enterbolir el to general dels mercats financers durant la setmana passada. En concret, es va observar un repunt de la volatilitat i una major preferència pels actius de menor risc. En aquest context, les principals borses van tenir un comportament mixt en el conjunt...

Pols Econòmic Setmanal

Pàgines