Mercats financers


El cost dels tipus negatius: el cas del Riksbank

• L’experiència del Riksbank ressalta els dubtes sobre els tipus d’interès negatius: malgrat l’empitjorament de les perspectives econòmiques de Suècia, va incrementar el tipus d’interès del –0,25% al 0% al desembre i va abandonar la política de tipus negatius. La immersió del BCE cap a tipus d’interès més negatius (amb una retallada del –0,40% al –0,50% al setembre) con­­viu amb la incògnita sobre l’efectivitat d’aquesta política. Des de la teoria, no hi ha cap llei contrària als tipus (lleugerament) negatius, que es poden transmetre a l’economia de la mateixa manera...

Pàgines