Mercats financers


Millora del to en els mercats financers

Millora del to en els mercats financers . Els dubtes sobre el creixement econòmic, dominants les setmanes anteriors, van quedar gradualment en un segon pla en reprendre les converses comercials entre els EUA i la Xina, que van acabar en un acord preliminar. El to relativament més conciliador entre els dos països durant la setmana passada va servir de suport a la millora de l’optimisme dels inversors que, en el decurs de la setmana, es va reflectir en l’augment de l’apetit pels actius de major risc. Així, els principals índexs...

Pols Econòmic Setmanal

Pàgines