Política monetària


Per què la Reserva Federal ha abaixat els tipus d’interès?

• La Fed ha retallat els tipus d’interès el 2019 per primera vegada en 11 anys. No obstant això, amb prou feines ha rebaixat les perspectives de creixement per als EUA i ha justificat la retallada amb la feblesa de la inflació i la persistència de riscos. • És possible que la Fed hagi canviat la seva funció de reacció? Els resultats de l’anàlisi d’aquest article així ho suggereixen. No obstant això, no és la primera vegada que la Fed respon més als riscos que a les pròpies dades, i...

Pàgines