Sector exterior


El potencial del Regne Unit per a Espanya després del brexit

• En aquest article analitzem en quina mesura serà més difícil per a les empreses espanyoles establir relacions d’internacionalització amb el Regne Unit després del brexit . • Amb aquesta finalitat, fem ús de l’Índex CaixaBank per a la Internacionalització Empresarial (ICIE), que classifica els països estrangers en funció del potencial que ofereixen d’internacionalització per a les empreses espanyoles, i analitzem l’impacte que tindria per als quatre escenaris de brexit que planteja el Banc d’Anglaterra. • El Regne Unit mantindria una posició destacada dins el ranking ICIE cinc anys després...

Pàgines