Sector Públic


Quin marge de maniobra té la política econòmica?

Després d’uns anys d’expansió, l’economia mundial s’ha desaccelerat en els últims trimestres i els riscos de recessió han començat a generar inquietud. Totes les mirades s’han centrat ara en com les polítiques monetària i fiscal podrien ajudar a impulsar l’economia. La política monetària ja ha mogut fitxa: la Fed ha retallat tres vegades els tipus d’interès i el BCE ha emès un nou paquet d’estímul. Política monetària: encara the only game in town? En l’última dècada, el gros de la responsabilitat per estabilitzar l’economia ha recaigut en els bancs centrals,...

Pàgines