Sector Públic


Polarització política: el fenomen que hauria d’estar en boca de tothom

• La societat s’ha polaritzat de forma notable en els últims anys. Als EUA, això es manifesta amb una major distància entre les opinions dels votants republicans i demòcrates. A Europa, hem identificat un augment dels desacords sobre temes fonamentals, com la immigració o la integració europea. • Els partits polítics també s’han polaritzat a les economies avançades, de forma especialment intensa en l’última dècada. El grau de polarització política d’una societat és una variable clau, que quantifica fins a quin punt l’opinió pública es divideix en dos extrems oposats...

Pàgines