Sector Públic


Un context favorable facilita el superàvit dels comptes públics portuguesos

• Els comptes públics portuguesos van sorprendre en positiu el 2019 i tracen un camí favorable per al 2020, any en què el Govern espera aconseguir un lleuger superàvit pressupostari. • Malgrat que les nostres previsions són una mica menys optimistes que les del Govern, esperem que el saldo públic continuï millorant gràcies a un creixement dels ingressos superior al de les despeses, amb els ingressos fiscals i contributius compensant l’augment de les despeses de personal i de les prestacions socials. • Així i tot, el deute públic encara es...

Informe mensual - FocusVânia Duarte

Pàgines