Adrià Morron Salmeron

Economista sènior

Nascut a Tarragona, és economista sènior al Departament de Macroeconomia de l'Àrea de Planificació Estratègica i Estudis de CaixaBank. Doctor en Economia per la Universitat Pompeu Fabra i Màster en Economia per la Barcelona GSE. Abans d'incorporar-se a CaixaBank, va treballar com a ajudant d'investigació i com a professor de seminaris a la Universitat Pompeu Fabra. Les seves àrees d'estudi comprenen els mercats laborals i la macroeconomia, amb especial èmfasi en la política monetària.

Articles Publicats


Pàgines