Clara Atienza

Economista

Nascuda a Madrid, és ajudant d’investigació al Departament de Mercats Financers de l’Àrea de Planificació Estratègica i Estudis. Màster en Macroeconomic Policy and Financial Markets per la Barcelona Graduate School of Economics, va treballar anteriorment com a analista de renda fixa a Crédit Agricole, a París, i com a analista de crèdit estructurat a Bankia, a Madrid. Addicionalment, té experiència com a gestora de clients de Banca Corporativa a Bankia, a París. Les seves principals àrees d’interés són el deute sobirà i corporatiu, així com les titulitzacions.

Articles Publicats