Javier García Arenas

Economista sènior

Nascut a Barcelona, és economista sènior al Departament de Macroeconomia de l’Àrea de Planificació Estratègica i Estudis de CaixaBank. Doctor en Economia pel Massachusetts Institute of Technology (MIT), Master en Economia amb Distinction per la London School of Economics i Llicenciat en Economia per la Universitat Pompeu Fabra amb Premi Extraordinari de Llicenciatura. Abans d’incorporar-se a CaixaBank va treballar com a ajudant d’investigació i professor ajudant al Massachusetts Institute of Technology. Les seves àrees d’estudi inclouen la macroeconomia, l’economia política i les finances.

Articles Publicats


Pàgines