Oriol Carreras

Economista

Nascut a Barcelona, l’Oriol és economista al Departament de Macroeconomia de l’Àrea de Planificació Estratègica y Estudis de CaixaBank. Doctor en Economia per la London School of Economics (LSE) y Màster en Economia i Finances pel Centre d’Estudis Monetaris i Financers (CEMFI). Abans d’incorporar-se a CaixaBank va treballar com a economista especialitzat en el Regne Unit i el sud d’Europa al National Institute of Economic and Social Research (NIESR) i de professor ajudant a la LSE. Les seves àrees d’estudi inclouen la macroeconomia, amb especial èmfasi en la política fiscal, i s’especialitza en el seguiment del Regne Unit i l’Europa de l’Est.

Articles Publicats


Pàgines