Roser Ferrer

Economista

Nascuda a Barcelona, la Roser és economista al Departament de Macroeconomia de l’Àrea de Planificació Estratègica i Estudis de CaixaBank. Màster en Economia amb Distinction pel University College London (UCL). Abans d’incorporar-se a CaixaBank va treballar com a economista en una firma boutique especialitzada en temes de macroeconomia i polítiques econòmiques, i en un fons d’inversió d’alt risc. Les seves àrees d’estudi comprenen la macroeconomia, amb especial èmfasi en les economies perifèriques de la zona de l’euro i l’Europa emergent.

Articles Publicats


Pàgines