Compartir: 
Bones dades de mercat laboralBones dades de mercat laboralBones dades de mercat laboralBones dades de mercat laboral

Bones dades de mercat laboral. En concret, la taxa d’atur a la zona de l’euro es va situar a l’octubre en el 8,1%, la mateixa dada que al setembre i 7 dècimes per sota de la dada d’octubre del 2017. Aquest registre (el menor a la zona de l’euro des del novembre del 2008) reforça la bona salut del mercat laboral europeu. Per la seva banda, l’índex de sentiment econòmic (ESI) es va mantenir en cotes elevades al novembre (109,5 punts), una evolució estable respecte al mes anterior.

La inflació a la zona de l’euro es va moderar al novembre, fins al 2,0% interanual, 2 dècimes per sota del registre del mes anterior. Això es va deure, en part, a la moderació en l’avanç interanual del component energètic (que va créixer un 9,1% interanual, 1,6 p. p. per sota del registre d’octubre). En aquest sentit, la inflació subjacent es va mantenir estable en l’1,2% interanual. Per països, la inflació general (no harmonitzada) a Portugal va baixar 1 dècima fins al 0,9% interanual, mentre que a Espanya va caure 6 dècimes fins a l’1,7% interanual. En el cas d’Espanya, i a falta de conèixer el detall per components, el descens observat també sembla ser conseqüència dels preus més baixos de l’energia registrats durant el mes de novembre.

Economia portuguesa

Lleu desacceleració del PIB davant l’alentiment de la demanda interna. En concret, el PIB va créixer un 2,1% interanual en el 3T, davant del 2,4% en el 2T (0,3% en termes intertrimestrals, davant del 0,6% del 2T). Aquesta desacceleració es va deure, en gran mesura, a l’alentiment de la demanda interna, que va passar de contribuir 2,7 p. p. en el 2T a 2,4 p. p. en el 3T. Més concretament, va destacar la desacceleració del consum privat (principalment en despeses de béns duradors), ja que la inversió va accelerar el seu avanç (4,5% interanual, enfront del 4,1% del 2T). D’altra banda, la demanda externa va continuar restant al creixement, però menys que en el trimestre anterior (–0,3 p. p. enfront dels –0,4 p. p. anteriors).

La confiança dels consumidors es redueix, però es manté en nivells considerables. Així, l’indicador de confiança va disminuir al novembre fins als –1,8 punts, però es va mantenir en nivells significativament per sobre de la mitjana històrica (–22,3 punts). En la mateixa línia, l’indicador de clima econòmic es va reduir al novembre, davant el deteriorament de l’indicador en el sector manufacturer i de serveis, ja que en el sector de la construcció aquest indicador va millorar.

Els comptes públics continuen millorant en consonància amb la bona marxa de l’activitat econòmica. En concret, el saldo pressupostari va ser de 259 milions d’euros en l’acumulat de gener a octubre, el que equival a un +0,2% del PIB (–1,1% del PIB a l’octubre del 2017). Aquesta millora s’explica pel considerable augment dels ingressos (5,4% interanual), molt superior a l’increment de les despeses (2,1% interanual). En els ingressos, va destacar la recaptació impositiva i per cotitzacions socials.

Compartir: