Compartir: 
Bones expectatives per al 3T, tot i que el ritme d'avanç es podria moderarBones expectatives per al 3T, tot i que el ritme d'avanç es podria moderar

La confiança empresarial augmenta en el 3T. L'índex de confiança empresarial, que combina l'opinió dels empresaris sobre el trimestre anterior amb la seva percepció sobre el trimestre que comença, va augmentar el 2,4% intertrimestral a l'inici del 3T, un ritme significatiu però lleugerament inferior al del 2T. Destaca l'increment de l'optimisme en el sector del transport i de l'hostaleria, la qual cosa anticipa una bona temporada turística.

L'índex de producció industrial va avançar el 3,4% interanual al maig, dada que consolida la tendència positiva iniciada al començament d'enguany. L'impuls ve de la producció vinculada al cicle inversor, com ara els béns d'equipament (6,2% interanual) i els béns intermedis (4,9% interanual). En canvi, la producció lligada al consum perd una mica de força, tant pel que fa als béns de consum duradors (2,4% interanual) com als no duradors (0,5% interanual). En conjunt, els indicadors avançats del 2T assenyalen que el creixement es recolza en el consum privat i en la inversió, i que segueix un patró similar al de trimestres precendents

La demanda del mercat immobiliari es recupera amb fermesa. Al maig, per setè mes consecutiu, van avançar les compravendes d'habitatges (el 9,7% interanual segons l'acumulat de 12 mesos). Aquesta evolució positiva se sustenta, i continuarà fent-ho en els pròxims mesos, en la recuperació de l'economia espanyola i en l'estabilització del preu de l'habitatge. Alhora, permet que es redueixin de manera paulatina els nivells elevats d'estoc d'habitatges buits per vendre.

Compartir: