Compartir: 
Continua la bona marxa de l’economia recolzada, en part, pel sector immobiliariContinua la bona marxa de l’economia recolzada, en part, pel sector immobiliari

La inflació general es va mantenir plana el novembre, en el 0,7%. En la mateixa línia, la inflació subjacent també es va mantenir estable en el 0,8%. En els propers mesos, la inflació reprendrà la tendència alcista recolzada en el dinamisme del consum privat i la desaparició de l’efecte esglaó que va suposar la caiguda del preu del petroli.

El deute de les Administracions públiques es va situar en 1.103 milers de milions d’euros a l’octubre. Encara que lleugerament per sota del registre de setembre, encara continua en cotes elevades (al voltant del 100% del PIB). En aquest context d’elevat endeutament públic, les mesures pressupostàries recentment aprovades (entre les quals destaca la reforma sobre l’impost de societats) reforcen el compromís del Govern amb el procés d’ajust fiscal.

El mercat immobiliari continua deparant bones dades. Les compravendes d’habitatges van créixer a l’octubre un 13,4% interanual (en l’acumulat de 12 mesos) i van superar els nivells registrats a finals de 2011. No obstant això, la recuperació continua sent molt heterogènia entre regions: és més intensa a les zones on hi ha més escassetat d’habitatges per vendre, la qual cosa està generant una elevada dispersió en els preus.

Compartir: