Compartir: 
Continua la millora en el mercat de treball

La taxa d'atur a la zona de l'euro es va situar en el 10,3% al febrer. Continua, així, un descens gradual des dels màxims assolits en el primer semestre del 2013 (12,1%). Preveiem que aquesta millora continuï i que la taxa d'atur se situï lleugerament per sota del 10% al final de l'any.

Els avanços al mercat laboral de la zona de l'euro es reflecteixen en el consum. En concret, les vendes al detall van augmentar el 2,3% al febrer (variació interanual, mitjana dels últims tres mesos), una millora d'una dècima respecte del registre del mes anterior. El ritme de creixement es va mantenir per damunt del 2% malgrat les turbulències financeres que van tenir lloc durant aquests mesos. Preveiem que el consum continuarà avançant a un ritme similar durant la resta del 2016.

Compartir: