Compartir: 
Creixement per sobre del previst segons la Comissió EuropeaCreixement per sobre del previst segons la Comissió EuropeaCreixement per sobre del previst segons la Comissió EuropeaCreixement per sobre del previst segons la Comissió Europea

Creixement per sobre del previst segons la Comissió Europea. En l’actualització de novembre del seu escenari econòmic, la Comissió va augmentar notablement la previsió de creixement per a la zona de l’euro: fins al 2,2% per al 2017 i fins al 2,1% per al 2018, revisions de +0,5 p. p. i de +0,4 p. p. respecte a les previsions de primavera. La institució europea ha assenyalat que la recuperació ha estat millor del que s’havia previst i que el balanç de riscos, després d’anys en negatiu, ara està més equilibrat. Amb tot, la Comissió va apuntar que aquesta recuperació continua incompleta, per exemple, amb una taxa d’atur que roman en cotes relativament elevades.

Les vendes al detall repunten amb força a la zona de l’euro al setembre, amb un creixement interanual del 3,6%, 1,2 p. p. per sobre del registre del mes anterior. A més, l’avanç ha estat generalitzat per països, amb creixements del 5,3% a França, 4,5% a Alemanya, 4,1% a Portugal, 2,1% a Espanya i 1,8% a Itàlia. La bona dada assenyala que el consum privat es manté com a motor de creixement a la zona de l’euro.

Economia portuguesa

La taxa d’atur segueix disminuint en el 3T 2017 i se situa en el 8,5%, fet que suposa una reducció de 2,1 p. p. amb relació al mateix període de l’any anterior. Per la seva banda, la taxa d’ocupació s’ha situat en el 54,3%, 1,7 p. p. per sobre de fa un any, i en màxims des del 2011, quan el país es va beneficiar del programa d’ajuda exterior. En aquesta línia, la creació d’ocupació va mantenir la tendència a l’alça iniciada a finals del 2013, amb un augment interanual del 3,0%. Aquest augment es va concentrar principalment en el sector serveis, recolzat pel fort dinamisme que està tenint el turisme. En els propers trimestres, esperem que l’evolució favorable del mercat de treball continuï impulsant el consum privat.

El dèficit comercial de béns augmenta al setembre. La balança de béns va registrar un dèficit de 10.007 milions d’euros en l’acumulat de gener a setembre, fet que suposa un augment del 25% en relació amb el mateix període de 2016. El deteriorament s’explica, d’una banda, pel fort augment de les importacions energètiques i, de l’altra, pel de béns de capital i industrials, dues categories que confirmen la bona marxa de la inversió. Per la seva banda, les exportacions de béns van mantenir el dinamisme i van augmentar un significatiu 10,7% interanual en l’acumulat de gener a setembre.

Compartir: