Compartir: 
Dades d’activitat mixtes en el tram final de l’anyDades d’activitat mixtes en el tram final de l’any

Dades d’activitat mixtes en el tram final de l’any. En la revisió que va efectuar l’INE de l’estimació de creixement del PIB del 3T 2019, la institució va rebaixar en 1 dècima el creixement interanual, fins a l’1,9%. D’altra banda, al novembre, les vendes al detall van créixer un notable 2,9% interanual, la mateixa taxa que el mes anterior i superior a la mitjana de creixement en el que va d’any (2,4%). Així mateix, l’índex de sentiment empresarial (PMI) del sector manufacturer es va situar en els 47,4 punts, una taxa molt similar a la del novembre, encara que per sota del llindar dels 50 punts que delimita la zona expansiva de la contractiva. En aquest sentit, el registre mostra que el sector manufacturer segueix travessant una conjuntura difícil. Finalment, el nombre de turistes internacionals va augmentar un 1,2% interanual en l’acumulat de l’any fins al novembre i va aconseguir una cota superior als 79 milions. Al seu torn, la despesa total turística va augmentar un 3,0%, esperonada per l’increment de la despesa mitjana per visitant.

La desacceleració del mercat laboral es va reprendre al desembre. En concret, l’afiliació a la Seguretat Social va augmentar un 2,0% interanual, 0,3 p. p. menys que en el mes anterior. Així mateix, la disminució de l’atur va perdre intensitat: l’atur registrat es va reduir un 1,3% interanual al desembre, per sota del ritme del novembre (1,7%).

La inflació va repuntar al desembre i es va situar en el 0,8%, 0,4 p. p. per sobre del registre del mes anterior. Aquest repunt s’explica pel preu del petroli, que en euros va augmentar un 13,0% interanual al desembre, davant de la caiguda del 5,2% del novembre. D’aquesta manera, conclou l’efecte baixista que els preus energètics han tingut en l’IPC en els últims mesos. Si es confirma aquesta primera estimació que realitza l’INE, la inflació mitjana per al conjunt del 2019 se situaria en el 0,7%.

La taxa d’estalvi es va mantenir estable en el 3T. L’estalvi de les llars, com a percentatge de la seva renda bruta disponible, es va situar en el 7,0% en el 3T 2019 (acumulat de quatre trimestres), el mateix registre que en el trimestre anterior i 1,4 p. p. superior al del 3T 2018. En termes intertrimestrals, el creixement del consum en el 3T va ser similar al dels ingressos (del 0,7%).

A l’octubre, la taxa de morositat es va situar en el 5,10%, 0,04 p. p. per sota del registre del mes anterior. Aquesta reducció es va deure al fet que el saldo del crèdit dubtós es va contraure a un ritme superior al del saldo total de crèdit (–1,2% intermensual davant del –0,3%).

Compartir: