Compartir: 
Desacceleració del creixement a la zona de l’euroDesacceleració del creixement a la zona de l’euroDesacceleració del creixement a la zona de l’euroDesacceleració del creixement a la zona de l’euro

Desacceleració del creixement a la zona de l’euro. El PIB de la zona de l’euro va avançar en el 2T un 2,2% interanual (0,4% intertrimestral), una mica per sota del que s’esperava i inferior al 2,5% del trimestre anterior. Per països, cal destacar que Alemanya va mantenir un ritme de creixement semblant al del trimestre precedent i clarament superior al de països com França i Itàlia. Fora de la zona de l’euro, Polònia va mantenir un creixement molt dinàmic i el Regne Unit va recuperar una mica de dinamisme després d’un inici d’any decebedor.

Ritme d’activitat estable a la zona de l’euro en l’inici del 3T. El mínim avanç de l’indicador PMI d’agost de la zona de l’euro (dels 54,3 punts de juliol als 54,4) suggereix que el creixement es manté en cotes similars a les del 2T. Així mateix s’ha sabut que la confiança del consumidor va caure a l’agost, la qual cosa suggereix que la suau desacceleració del consum continua.

Economia portuguesa

El PIB va accelerar el seu ritme de creixement en el 2T 2018. En concret, va avançar un 2,3% interanual, 2 dècimes per sobre del registre del trimestre anterior. En termes intertrimestrals, l’avanç va ser del 0,5%. Tot i que encara no s’ha detallat l’evolució per components, l’INE portuguès va revelar que l’acceleració és resultat d’una major contribució de la demanda interna, especialment del consum privat. En els propers trimestres esperem que l’economia mantingui un ritme de creixement significatiu.

El mercat de treball sorprèn de forma positiva. La taxa d’atur va disminuir fins al 6,7% en el 2T 2018, 2,1 p. p. per sota del nivell de fa un any. Alhora, l’ocupació va seguir augmentant de forma significativa (un 2,4% interanual). Novament, el sector serveis va ser el principal creador d’ocupació, una dinàmica que hauria de continuar el que resta d’any.

El saldo de la balança per compte corrent va seguir deteriorant-se. En concret, el juny, i en l’acumulat de 12 mesos, el superàvit corrent es va situar en els 42 milions d’euros, el que representa una disminució de 703 milions respecte al juny de 2017. Gran part del deteriorament s’explica per l’empitjorament del dèficit comercial de béns, tot i el saldo històric positiu de la balança de serveis, que evidencia una millora del turisme i també d’altres serveis.

Compartir: