Compartir: 
Desacceleració incontestable a la zona de l’euroDesacceleració incontestable a la zona de l’euroDesacceleració incontestable a la zona de l’euroDesacceleració incontestable a la zona de l’euro

Desacceleració incontestable a la zona de l’euro. En el 2T 2019, el PIB va avançar un 0,2% intertrimestral (1,1% interanual), una desacceleració de 0,2 p. p. respecte al 1T degut principalment als problemes del sector manufacturer. Per països, cal destacar que el PIB d’Alemanya va caure un 0,1% en termes intertrimestrals (+0,4% interanual) i que el Bundesbank preveu una nova caiguda en el 3T. A la resta de països, la tònica va ser a menor creixement, si bé sense arribar a cotes negatives. De cara al 3T, el comportament dels indicadors d’activitat en l’inici del trimestre apuntava a un creixement similar al del trimestre anterior, però els riscos baixistes s’han intensificat.

Caiguda del PIB al Regne Unit. En el 2T 2019, el PIB va baixar un 0,2% intertrimestral, un notable retrocés respecte al creixement del 0,5% del 1T. En termes interanuals, el creixement es va desaccelerar fins a l’1,2% (1,8% en el 1T). La primera caiguda del PIB s’ha d’interpretar en el context del brexit, ja que, en gran mesura, es deu a la reducció d’existències (es va revertir en part l’acumulació extraordinària del 1T que responia al que llavors es creia que seria una sortida imminent de la UE) i a la contracció de la inversió, afectada per la incertesa regnant. Les perspectives immediates no són favorables ja que la probabilitat d’un brexit sense acord ha augmentat després de l’elecció del nou primer ministre Boris Johnson.

Economia portuguesa

L’economia portuguesa continua creixent amb força, en particular, un 1,8% interanual en el 2T (0,5% intertrimestral). El creixement s’ha beneficiat d’una contribució de la demanda externa menys negativa, que ha compensat la desacceleració de la demanda interna, especialment la del consum privat i la de la inversió. En línia amb l’evolució de l’activitat econòmica, l’ocupació va augmentar un 0,9% interanual en el 2T, un ritme positiu tot i que menor al d’un any abans (2,3% el 2018). També cal destacar l’increment de la població activa (+0,4% interanual), que pot estar associat amb fluxos migratoris positius. En aquest context, la taxa d’atur es va situar en el 6,3% (–0,4 p. p. respecte a un any abans). Per als propers trimestres, s’espera un creixement similar i que el mercat laboral es mantingui dinàmic, tot i que en una tendència de desacceleració.

El compte corrent segueix sent deficitari al juny. En l’acumulat de 12 mesos, el dèficit per compte corrent va ser de 2.069 milions d’euros, equivalent a l’1,0% del PIB, enfront d’un lleuger superàvit de 41,5 milions d’euros en el mateix període de l’any anterior. Aquest deteriorament es deu principalment al saldo de béns, el dèficit del qual es va ampliar en 3.264 milions d’euros. El saldo del superàvit de serveis no va variar i el saldo del dèficit d’ingressos es va reduir. En el primer semestre, les exportacions de béns i serveis van augmentar un 3,3% i les importacions van créixer un 7,3%. Les exportacions de turisme continuen sent significatives ja que representen el 8,3% del PIB. De fet, la primera meitat de l’any, la xifra de turistes va accelerar un 6,8% (4,8% el 2018). Finalment, el compte de capital va registrar un superàvit de l’1,0% del PIB.

Compartir: