Compartir: 
Desacceleració sincronitzada del creixement mundial el 2019, segons les noves previsions de l’FMIDesacceleració sincronitzada del creixement mundial el 2019, segons les noves previsions de l’FMI

Desacceleració sincronitzada del creixement mundial el 2019, segons les noves previsions de l’FMI. En concret, la institució internacional va tornar a reduir les seves previsions de creixement mundial: fins al 3,0% el 2019 (–0,2 p. p. per sota de les xifres que manejava al juliol), i fins al 3,4% el 2020 (–0,1 p. p.). Després d’aquesta revisió, l’escenari global de l’FMI se situa en línia amb el de CaixaBank Research (en el 3,0% i 3,2%, respectivament). La revisió del Fons reflecteix, en bona part, l’efecte negatiu de les mesures proteccionistes implementades pels EUA i la Xina, i les tensions comercials entre els dos països. Així mateix, aquestes tensions continuen constituint un dels principals riscos, malgrat l’acord preliminar al qual van arribar la setmana anterior, i d’acord amb l’inici dels aranzels nord-americans sobre béns de la UE (aprovats per l’OMC en compensació als ajuts d’Airbus). A Espanya la revisió efectuada pel Fons també ha estat a la baixa, però mínima. Aquestes noves previsions, però, no reflecteixen les revisions a la baixa de la sèrie del PIB efectuades per l’INE al setembre. Per contra, a Portugal, la nova previsió per al 2019 és més elevada que el que estimava l’FMI a l’abril. Tot i que això es deu a la revisió alcista de la sèrie del PIB efectuada per l’INE portuguès al setembre que, en aquest cas, sí que ha tingut en compte la institució internacional.

La desacceleració xinesa no s’atura. En particular, el PIB de la Xina va créixer un 6,0% interanual en el 3T 2019, el que representa una desacceleració de 2 dècimes respecte al registre del 2T i de 5 dècimes respecte al del 3T 2018. Aquesta desacceleració es va produir per un menor dinamisme del sector industrial i per l’elevada incertesa associada a la guerra comercial amb els EUA, que ha penalitzat les exportacions xineses (que van caure un 3,2% interanual al setembre). D’altra banda, les dades d’activitat del setembre, que es van publicar a la vegada que la dada del PIB, van mostrar un to més dinàmic de l’activitat que al juliol i l’agost. Així, la producció industrial va avançar el 5,8% interanual (4,4% a l’agost) i les vendes al detall van créixer un 7,8% (7,5% a l’agost). En els propers trimestres, preveiem que l’economia xinesa continuï alentint-se gradualment, encara que les autoritats seguiran estimulant l’economia a través de la política monetària per evitar una desacceleració abrupta.

Compartir: