Compartir: 
Desacceleració temporal del ritme de creixement de la zona de l’euroDesacceleració temporal del ritme de creixement de la zona de l’euroDesacceleració temporal del ritme de creixement de la zona de l’euroDesacceleració temporal del ritme de creixement de la zona de l’euro

Desacceleració temporal del ritme de creixement de la zona de l’euro. Més concretament, el PIB de la zona de l’euro en el 1T 2018 va avançar un 0,4% intertrimestral (2,5% interanual), 3 dècimes per sota de l’avanç intertrimestral del 4T 2017. Els indicadors d’activitat ja apuntaven a una moderació del ritme de creixement en el 1T de l’any. No obstant això, les perspectives continuen sent favorables per al conjunt de la zona de l’euro, tal com suggereixen les perspectives de la Comissió Europea (del 2,3% el 2018).

La Comissió Europea manté les previsions de creixement per a la zona de l’euro, tot i que destaca un augment dels riscos a la baixa. Així, la Comissió espera que la zona de l’euro creixi un 2,3% el 2018, gràcies al bon clima de confiança, al grau de folgança que subsisteix en el mercat laboral, al context favorable de creixement global i a la inèrcia procedent de l’elevat ritme de creixement de finals de 2017. Per països, van destacar les revisions positives per a Espanya (+0,3 p. p. el 2018 i 2019, fins al 2,9% i 2,4%, respectivament) i Portugal (0,1 p. p. el 2018 i 2019, fins al 2,3% i 2,0%, respectivament). Així mateix, la institució va destacar que els riscos a la baixa (risc de sobreescalfament als EUA i risc d’escalada de les tensions comercials) han guanyat prominència.

La inflació a la zona de l’euro es va moderar a l’abril fins a l’1,2%, un registre 0,1 p. p. per sota del mes anterior. Així mateix, la inflació subjacent es va situar en l’1,1% interanual, 2 dècimes per sota de la dada de març. Aquesta moderació es va deure, en bona part, al menor augment de preus dels serveis per efectes de calendari (canvi de dates de la Setmana Santa). De cara als propers mesos, però, esperem que la inflació es recuperi de forma molt gradual.

Economia portuguesa

La inflació es va moderar a l’abril. En concret, es va situar en el 0,4%, 0,3 p. p. per sota de març. En la mateixa línia, la inflació subjacent es va emplaçar en el 0,2%, 0,6 p. p. menys que el mes anterior. La moderació de la inflació a l’abril es va deure, en gran part, a l’efecte de calendari associat a la diferència de dates en què es va celebrar la Setmana Santa el 2017 i 2018.

El mercat de treball va evolucionar favorablement en els primers mesos de l’any. La taxa d’atur va disminuir al març fins al 7,4%, fet que suposa una reducció de 2,3 p. p. en un any i el nivell més baix des d’abril de 2004. D’altra banda, el ritme de creixement de l’ocupació es va mantenir vigorós (+3,0% interanual), i va arribar a un total de gairebé 4,8 milions d’empleats.

Augment del deute públic al març. En particular, aquest va arribar als 245.900 milions d’euros, fet que suposa un augment de 3.300 milions d’euros respecte al desembre de 2017. Això va situar la ràtio de deute públic en el 126,5% del PIB, enfront del 125,7% al desembre de 2017. Aquest increment, però, s’estima puntual, ja que es deu a una estratègia financera del Tresor portuguès.

Compartir: