Diagnòstic Estratègic del Principat d’Astúries

Avui publiquem el Diagnòstic Estratègic de l’Economia d’Astúries, el volum número XVI de la nostra Col·lecció Comunitats Autònomes, per analitzar les fortaleses i oportunitats, així com les debilitats i amenaces a què s’enfronta el Principat.

Contingut disponible en
15 de març de 2021
Asturias

Seguint la metodologia dels volums anteriors, mitjançant el suport d’estadístiques i informes oficials, programes institucionals en curs, i opinions de destacats actors empresarials, socials i institucionals de la regió, s’han analitzat els principals components socioeconòmics del Principat d’Astúries, fent èmfasi en els processos demogràfics, territorials, econòmics, tecnològics i mediambientals.

L’objectiu és contribuir de manera efectiva al debat actual de la regió i proveir un punt de partida per articular les polítiques econòmiques que permetin aprofitar un futur ple de reptes i oportunitats.

 

Etiquetes