Petroli: mirant pel costat de la demanda

Contingut disponible en
17 d'octubre de 2017

En els últims anys, els debats sobre l’evolució del preu del petroli s’han centrat en els elements relacionats amb l’oferta de l’anomenat or negre. Aquest èmfasi queda plenament justificat per la importància que, últimament, han tingut els factors d’oferta en l’evolució del preu del cru, en particular l’auge del shale. Però què passa pel costat de la demanda? Com ha evolucionat recentment i com evolucionarà pròximament? Quin serà l’impacte de la seva evolució sobre el preu del petroli?

Recentment, la demanda ha mostrat senyals de fortalesa. En concret, en el 2T 2017, va augmentar el 2,4% interanual i es va arribar als 97,9 milions de barrils diaris (mbd). Aquest fort augment de la demanda ha propiciat que l’Agència Internacional de l’Energia (IEA, per les sigles en anglès) revisi a l’alça les seves previsions de creixement de la demanda global en 1,6 mbd per al 2017 (fins a 97,7 mbd, de mitjana, per al conjunt de l’any). Aquesta revisió es justifica, principalment, per la major demanda procedent de l’OCDE i, en particular, d’Europa i dels EUA. Per al 2018, s’espera que continuï augmentant a un ritme sostingut i que superi els 100 mbd al final de l’any.

A més llarg termini, l’evolució de la demanda depèn, en gran part, d’un país en particular, el pes del qual en la demanda mundial ha crescut amb força en els últims anys: la Xina. En concret, entre el 2005 i el 2015, el consum de petroli a la Xina va augmentar en 4,8 mbd, xifra que representa gairebé la meitat de l’augment del consum global de petroli, i la quota del consum de petroli per part de la Xina va assolir el 12%.

A més a més, s’espera que el pes de la Xina continuï augmentant de manera significativa en els propers anys. Per exemple, en un escenari de creixement econòmic inferior al dels últims anys, al voltant del 4% anual, i d’una sensibilitat de la demanda a l’augment del PIB també moderada, aquesta demanda passaria d’11,5 mbd el 2015 a 15,2 mbd el 2025. Però si el creixement econòmic es manté elevat (al voltant del 7%) i la demanda segueix el patró observat històricament, la demanda xinesa podria assolir els 20,8 mbd el 2025 i podria superar el nivell actual dels EUA.

El segon cas, més extrem, podria tenir un impacte molt significatiu sobre el preu del petroli. Per exemple, estimacions recents de la Reserva Federal de San Francisco mostren que el preu del petroli podria assolir els 172 dòlars si la demanda xinesa continua creixent de manera robusta i l’oferta només augmenta de forma moderada. Aquest resultat es basa en un escenari extrem i, per tant, poc probable, però il·lustra el paper important que jugarà la demanda procedent de la Xina.

Finalment, és important remarcar que les estimacions de l’impacte de la demanda a llarg termini estan envoltades de molta incertesa. En particular, la demanda de petroli de la Xina, i en general a nivell global, dependrà del seu creixement econòmic, però també d’opcions adoptades en matèria de política energètica. Pel que fa al creixement econòmic, es preveu que l’economia xinesa continuarà creixent a un ritme relativament elevat, la qual cosa hauria de donar suport a la seva demanda de petroli, però la política energètica genera més interrogants, i, en funció del camí que prengui, l’augment del consum de petroli pot ser molt diferent. Una mostra d’això són les declaracions recents del Govern xinès sobre la seva intenció d’anar prohibint la venda de vehicles tradicionals a partir de l’any 2019.

Etiquetes:
    im_1710_f2_01_ca_fmt.png
    im_1710_f2_02_ca_fmt.png