Compartir: 
També disponible:
Col·lecció Estudis Econòmics

L'atur és probablement el fenomen més inquietant de la nostra època. Afecta
totes les categories socials. Hi ha 35 milions de persones en atur als països de
l'OCDE. Potser uns altres 15 milions han renunciat a buscar feina o han acceptat,
en contra de la seva voluntat, un lloc de treball a temps parcial.A determinats països
de l'OCDE, gairebé una tercera part dels joves està sense feina i ni tan sols
aquestes xifres són capaces de mesurar per elles mateixes tot el cost humà que
representa l'atur.

Les causes de l'atur són nombroses. El seu component "conjuntural" s'eliminarà
amb el creixement econòmic a mesura que es consolidi la recuperació. Però una
part de l'atur és estructural, deguda al desfasament creixent entre la necessitat
d'adaptar-se a l'evolució, i la capacitat i, fins tot, la voluntat de canvi de l'economia
i de la societat. La solució passa per un examen i una revisió en profunditat
de totes les polítiques d'adaptació i d'innovació enfront del canvi tecnològic i de
la intensificació de la competència mundial.

La majoria de la població activa es podrà adaptar amb bastanta facilitat, però algunes
persones necessitaran un suport particular; fins i tot una minoria es mostrarà
incapaç d'adaptar-se. Caldrà prestar-los ajut tot aprofitant els avantatges considerables
que portarà un canvi ràpid, de tal manera que es puguin beneficiar de
l'augment de prosperitat de la societat.

Aquesta publicació de l'OCDE, primera d'una sèrie, ofereix una visió clara i concisa
d'aquesta qüestió crítica. Traient profit de les competències de nombrosos
departaments de l'OCDE, exposa els fets que caracteritzen l'atur actualment, analitza
els factors fonamentals que l'han provocat i aquells que podrien fer progressar
les economies de l'OCDE cap a la plena ocupació. Proposa, finalment, una
selecció de mesures capaces d'ajudar a crear llocs de treball i de preparar aquells
que els han d'ocupar.

Compartir: