Compartir: 

En aquest segon número de la col·lecció «Estudis i Informes" es reprodueixen dos
autoritzats informes sobre la política de la competència, un referit a la Unió
Europea i el segon, a l'economia espanyola.Aquests dos documents són especialment
rellevants, tant pels autors, les màximes autoritats en el seu àmbit, com pels
temes tractats. Amb la seva difusió pretenem contribuir a un coneixement més
gran de la problemàtica i de la importància de la competència per a la nostra economia.

El primer informe, «La política europea sobre la competència el 1993», ha estat
publicat per la Comissió Europea i és la primera vegada que apareix traduït en
versió completa al català. S'hi expliquen els principis i les modalitats d'aplicació
de la política de competència europea mitjançant la il·lustració de les principals
actuacions de la Comissió en aquesta matèria. S'exposen els principals camps
d'actuació i objectius de la política comunitària, es relata el control a les ajudes
d'Estat per impedir que falsegin la competència, es ressalta com la Comissió vetlla
per la introducció de la competència en els sectors protegits, amb la finalitat
de la realització d'un veritable mercat únic europeu, etc.

El segon document, «Remeis polítics que poden afavorir la lliure competència en
els serveis i aturar el dany causat pels monopolis», és el primer informe general
publicat pel Tribunal de Defensa de la Competència espanyol i ha tingut una
notable repercussió en amplis medis. Aquest Tribunal vetlla la correcta aplicació
de la Llei de Defensa de la Competència, que prohibeix la fixació de preus, el repartiment
del mercat, l'aplicació de condicions desiguals per a prestacions equivalents,
entre altres pràctiques. Entre els nombrosos aspectes positius que posseeix
l'informe reproduït, hi ha el d'estar escrit en un llenguatge molt comprensible
i clar. Exposa un conjunt de recomanacions per augmentar la competència en
els transports, energia elèctrica, monopolis locals, instal·lació i manteniment de
serveis públics, telecomunicacions i mercat del sòl urbà.A més, ressalta la importància
de la liberalització, els perjudicis dels monopolis i les dificultats de les
reformes estructurals. Per superar-les presenta criteris per al disseny de les polítiques
d'introducció de competència, de manera que puguin ser acceptades amb
rapidesa pels agents econòmics i per la societat en general.

Compartir: