Compartir: 
També disponible:
Col·lecció Estudis Econòmics

Aquest tercer número de la col·lecció «Estudis i informes» del Servei d'Estudis de "la Caixa" conté dos documents del professor James M. Buchanan, Premi Nobel d'economia el 1986. El primer estudi es titula «Ètica i progrés econòmic» i constitueix la primera part del llibre «Ethics and Economic Progress», aparegut el 1994. Es tracta del text revisat de tres conferències donades l'octubre de 1991. La traducció l'ha feta el Dr. José Antonio García-Durán de Lara, catedràtic de Teoria Econòmica de la Universitat de Barcelona. El punt de partida és l'ètica del treball, presa en la més pura tradició protestant calvinista. Concretament, l'autor sosté que el benestar econòmic de qualsevol de nosaltres depèn de la nostra actitud envers el treball i l'estalvi. Una societat on predomini una alta inclinació al treball i a l'estalvi serà sempre una societat més pròspera que una altra menys motivada en aquest sentit. Són veritats intuïtives, però que no són fàcils d'argumentar partint dels postulats econòmics habituals. Per demostrar-ho, el professor Buchanan qüestiona algun element bàsic de la teoria econòmica usual. S'ha de destacar que la fonamentació de la seva anàlisi és exclusivament positiva, en el sentit que únicament pretén aclarir els efectes d'una determinada ètica econòmica.

El segon treball, «Perspectives per a les limitacions constitucionals dels dèficits pressupostaris», és la transcripció d'una conferència que va pronunciar el professor Buchanan a "la Caixa", el desembre de 1987.A pesar de la seva llunyania en el temps, l'argumentació continua sent vàlida i el tema és d'una gran actualitat: el problema dels enormes dèficits públics generats sobretot a partir de la dècada dels setanta. La dissertació se centra als Estats Units, el país que el conferenciant coneix més bé, però la qüestió és comuna a moltes altres economies, incloent-hi, naturalment, la nostra.

Aquests documents no esgoten, per descomptat, els temes tractats, sinó que més aviat n'obren de nous. Per això confiem que les idees que figuren en el tercer número d'aquesta col·lecció constitueixin una aportació al debat sobre aquests temes.

Compartir: