Compartir: 

A mesura que s'entreveu el creixement de les obligacions financeres derivades de l'actual sistema públic de pensions, es projecten ombres sobre la seva viabilitat en els pròxims anys. L'enorme importància que tenen les prestacions per jubilació per al funcionament correcte de la societat i de l'Estat, la controvèrsia al voltant del diagnòstic del problema, la multiplicitat d'instruments de reforma aplicables i la dificultat de posar en pràctica qualsevol possible solució fan que aquesta qüestió sigui una de les més sensibles del debat polític actual. És un debat que es desenvolupa, encara, entre les fronteres que tracen una realitat mal percebuda, un futur que encara no s'ha explorat a fons i una dosi considerable d'alarmisme.

Aquesta monografia pretén contribuir a millorar la qualitat d'aquest debat sobre el futur de les pensions mitjançant dos estudis complementaris, un econòmic i l'altre sociològic. Es parteix d'un escenari de referència, basat en una projecció central de caràcter demogràfic i macroeconòmic, a l'horitzó de l'any 2025, que estableix les perspectives financeres del sistema espanyol de pensions contributives o de Seguretat Social en el supòsit d'absència de modificacions legislatives. En virtut del model aplicat, és possible tractar amb bastant detall l'evolució de les despeses i dels ingressos del sistema, i distingir entre el règim general i els règims especials (en conjunt), tenint en compte, a més, les contingències de la prestació i discriminant per sexe i per edat. Aquesta projecció facilita l'avaluació d'una sèrie de possibles mesures de reforma de les pensions tenint en compte el temps de maduració, els efectes a llarg termini, els col·lectius afectats i el sacrifici que unes mesures com aquestes podrien comportar per als individus que componen aquests col·lectius. A més, també s'indaga la sensibilitat del sistema a escenaris alternatius de processos de creació d'ocupació de l'economia.

A l'exercici sociològic s'examinen les posicions d'una sèrie d'actors clau en el debat i la presa de decisions sobre la reforma de les pensions, començant amb una discussió de les posicions dels partits polítics respecte al Pacte de Toledo, entès com un possible punt de partida per a un procés de reformes.A continuació, s'analitza la trajectòria i el discurs d'un conjunt d'actors estratègics (polítics, socials, econòmics i culturals). Finalment, s'exposen els resultats d'una enquesta sobre una mostra representativa de la població espanyola, feta l'abril de 1995, i mitjançant la qual s'explora la percepció del problema per part dels espanyols i la seva opinió sobre les diverses possibilitats de solució.

Compartir: