Compartir: 

El procés de creació de la Unió Europea ha comportat una notable aproximació de la normativa bancària que regeix als diferents països membres, els quals han hagut d'incorporar a les respectives legislacions les disposicions contingudes a les directives comunitàries relatives al sector. En particular, estan vigents els principis bàsics de llibertat d'establiment i de control del país d'origen, que es complementen amb l'harmonització d'unes normes bàsiques de supervisió i amb la implantació del model de banca universal com a model bancari dominant.

Aquesta reforma dels marcs legislatius és un dels factors que expliquen els canvis estructurals i estratègics que en els darrers anys estan tenint lloc en el sector bancari dels diversos països de la Unió Europea. En la majoria de casos, aquests canvis han suposat una evolució cap a un entorn més liberalitzat, ja que s'han retirat moltes barreres que condicionaven l'activitat de les diferents categories d'entitats de crèdit i això ha redundat en un increment de la pressió competitiva dins del sector. I els efectes d'un augment de la competència constitueixen normalment un revulsiu per al canvi. Així mateix, la globalització de l'economia, la desintermediació financera, l'entrada de nous intermediaris financers, la major sofisticació de la clientela o les noves tecnologies són d'altres factors de canvi igualment importants ja que, d'una manera o altra, tots ells incideixen en el nivell de competència del sector.

Aquest sisè número de la col·lecció «Estudis i Informes» pretén detectar fins a quin punt les esmentades forces de canvi estan conduint o no cap a una homogeneïtzació dels diferents sectors bancaris europeus. Amb aquest objectiu, es fa un repàs a les característiques bàsiques dels sectors bancaris més representatius de la Unió Europea, alguns dels quals han conegut importants canvis en la seva història més recent. La descripció es fa seguint un esquema comú d'anàlisi i en base a uns mateixos paràmetres, amb l'objectiu d'ajudar a obtenir una comprensió global de cada sistema i de facilitar possibles comparacions entre països. En concret, l'estudi presenta els sistemes bancaris d'Alemanya, França, Regne Unit, Itàlia, Bèlgica, Suècia i Portugal. Un darrer capítol tracta d'identificar les tendències generals més significatives observades en l'anàlisi comparada del sector per països.

Compartir: