Compartir: 

El Tractat de la Unió Europea aprovat pel Consell Europeu al final de 1991 va fixar l'objectiu d'assolir una moneda única abans del canvi de segle, en un ambient d'eufòria generat per la favorable conjuntura econòmica i pel ferm avanç aconseguit amb el mercat únic.Però l'entusiasme inicial aviat es va transformar en temor, si no en pànic, quan el 1992 els mercats financers van posar a prova l'estabilitat del Sistema Monetari Europeu (SME), punt de partença de la Unió Econòmica i Monetària (UEM), i pràcticament van aconseguir desmantellar-lo. Els dubtes sobre el realisme d'un projecte sense precedents històrics comparables es van desencadenar i es va arribar a dubtar seriosament de les perspectives d'èxit de l'SME.

No obstant això, des del moment en què el Consell Europeu celebrat a Madrid el desembre de 1995 va confirmar l'1 de gener de 1999 com a data d'inici de la tercera etapa de la UEM, el projecte ha pres una nova embranzida, i la certesa que es complirà el calendari previst és cada vegada més gran. El pas a la moneda única representa consolidar el procés d'integració europea i assentar definitivament el mercat interior com a àrea econòmica oberta, eficaç i estable.

Ens trobem per tant davant d'un repte considerable per a les economies europees que la col·lecció «Estudis i Informes» no podia desatendre.Aquest setè volum realitza un recorregut històric per les principals fites de la unificació monetària, des de la reconstrucció europea fins a la constitució de la CEE, el Sistema Monetari Europeu, l'Informe Delors i el Tractat de Maastricht.A l'última part, s'intenta donar resposta a les preguntes que sovint desperta la UEM, tractant de recopilar, ordenar i fer comprensible la informació de què es disposa fins a mitjan 1997.

Compartir: