Compartir: 

L'euro és un tema de gran actualitat en aquests moments i ho serà encara més en els pròxims mesos i en els pròxims anys. Es tracta d'un repte de més envergadura que el mateix Pla d'Estabilització de 1959 o la incorporació d'Espanya a la Comunitat Econòmica Europea el 1986, esdeveniments que, juntament amb la crisi del petroli, han estat els que més han marcat l'economia espanyola els últims quaranta anys.

Per aprofundir en el coneixement dels riscos i de les oportunitats que suposa la incorporació d'Espanya al projecte de l'euro, el professor Joaquim Muns, catedràtic d'organització econòmica internacional de la Universitat de Barcelona, va acceptar la tasca d'editor i coordinador d'aquesta monografia, composta per una sèrie d'articles de diferents autors, i en la qual col·labora ell mateix amb un article que recórre la trajectòria de la Unió Econòmica i Monetària des del Pla Werner fins al Pacte d'Estabilitat aprovat en la recent cimera de Dublín.

Susan M. Collins, membre de la prestigiosa Brookings Institution i professora d'economia a la Georgetown University, aporta a l'estudi la tradicionalment incrèdula perspectiva americana respecte a la consecució d'una unió monetària entre tants i tan variats països. Manuel Conthe, exsecretari d'Estat d'economia i conseller de la Representació d'Espanya davant les Comunitats Europees, analitza els avantatges i els riscos de l'adhesió a la moneda única i reconeix la superioritat dels primers. Juergen B. Donges, catedràtic d'economia de la Universitat de Colònia i membre del Consell d'experts econòmics del canceller Kohl, aporta una visió més aviat escèptica sobre el projecte de la moneda única, subratllant les dificultats que han sorgit en el compliment dels criteris de convergència. José Luis Feito, ambaixador en cap de la Delegació Permanent d'Espanya a l'OCDE, rebat les principals objeccions invocades en contra de la participació d'Espanya a la UEM. José Luis Oller-Ariño, director general de MEFF, realitza una anàlisi crítica de la saviesa convencional respecte a la unió monetària i advoca per una acceleració de les reformes estructurals per a no agreujar el nivell d'atur, i finalment, Alfredo Pastor, exsecretari d'Estat d'economia i professor de l'IESE, considera que perquè la incorporació sigui un èxit, es requereix a més de la necessària capacitat d'adaptació, un grau de cohesió social més elevat i l'assumpció d'un projecte col·lectiu apropiat.

Compartir: