Compartir: 
També disponible:
Col·lecció Estudis Econòmics

Els últims anys, la discussió sobre la diferent capacitat de creació d'ocupació i de creixement econòmic entre l'economia nord-americana i l'europea s'ha accentuat. Per a la majoria d'analistes, aquestes diferències no es poden atribuir solament al fet que la fase del cicle econòmic és diferent en una regió econòmica i en una altra. Els treballs inclosos en aquest volum suggereixen que gran part de les diferències en la creació d'ocupació entre els EUA i els països europeus són degudes al major èmfasi que la política nord-americana ha posat en la liberalització dels mercats de productes –de béns i serveis.A Espanya, l'èmfasi gairebé exclusiu assignat a la reforma del mercat de treball ha fet oblidar els possibles beneficis si el nostre país dedica més energies a la liberalització dels mercats de productes.

Antón Costas i Germà Bel,professors de Política Econòmica de la Universitat de Barcelona, han dirigit l'edició dels treballs inclosos en aquest volum, i són autors d'un capítol, del qual extreuen lliçons per Espanya a partir de la perspectiva comparada de la liberalització de mercats de productes.

William Lewis és el director del McKinsey Global Institute i René Limacher i Michael Longman són consultors d'aquest Institut. Estudien les diferències de creació d'ocupació entre els EUA, Japó i quatre països europeus –entre ells Espanya–, i arriben a la conclusió que les rigideses dels mercats de productes són tan importants –potser més i tot– que la rigidesa en el mercat de treball per explicar per què la creació d'ocupació a Europa ha estat inferior a la dels EUA. Kees Koedijk (Universitat de Limburg, Maastricht) i Jeroen Kremers (Universitat Erasmus,Rotterdam) analitzen els efectes de l'excés de regulació en els mercats de productes d'onze països de la UE i els seus vincles amb el funcionament de l'economia, i conclouen que el grau de regulació dels mercats de productes és més important que el grau de regulació del mercat de treball a l'hora d'explicar la capacitat de creixement d'una economia. L'últim capítol d'aquest volum reprodueix una part de l'Economic Report of the President, enviat al Congrés dels EUA, el febrer de 1997. Aquest text, elaborat pel Consell d'Assessors Econòmics del President Clinton, discuteix i aporta reflexions de gran interès sobre la nova dimensió de la intervenció de l'Estat en l'economia.

Compartir: