Compartir: 

Des dels inicis de la reforma fiscal, els representants més qualificats de l'empresa familiar havien insistit en la necessitat de revisar la fiscalitat patrimonial i successòria relativa a aquest tipus d'empreses. Es considerava que l'Impost sobre el Patrimoni incidia negativament en l'eficàcia de l'empresa familiar disminuint-ne la capacitat d'autofinançament, i que, sovint, l'Impost sobre Successions i Donacions es convertia en un mur gairebé infranquejable, que en feia molt difícil la continuïtat quan arribava el moment del canvi generacional. La simbiosi que hi ha, en aquest àmbit, entre les empreses i els seus titulars fa que, de fet, les càrregues fiscals que recauen sobre aquests últims, al final, siguin suportades per les mateixes empreses.

La primera resposta positiva a aquests plantejaments es va produir a la Llei d'acompanyament als Pressupostos Generals de l'Estat de 1994, que establia un tractament més favorable per a aquests actius empresarials en l'Impost sobre el Patrimoni. Des d'aleshores, aquests beneficis fiscals no solament s'han consolidat sinó que s'han estès, en termes equivalents, a l'Impost sobre Successions i Donacions. Avui dia, els empresaris i professionals que siguin titulars d'empreses familiars disposen d'un marc fiscal que afavoreix la competitivitat de les seves empreses i que, sobretot, els permet plantejar-se el canvi generacional sense condicionaments aliens als del seu propi entorn empresarial i familiar.

Aquest treball pretén ser una reflexió rigorosa sobre tots aquests temes.Per la seva extensió i complexitat, s'ha optat per una estructuració lògica en dos blocs: en el primer, que comprèn els quatre primers capítols, hi ha una vocació d'aproximarse als problemes i a les seves solucions des d'una perspectiva eminentment pràctica; en el segon, que comprèn els dos últims capítols i un annex, s'aprofundeix en els aspectes més marcadament jurídics d'aquests beneficis fiscals.Tots dos blocs, si bé són complementaris, també es poden considerar separadament.

Compartir: