Compartir: 
També disponible:
Col·lecció Estudis Econòmics

L'adopció de l'euro com a moneda única marcarà el naixement d'una àrea monetària de primera magnitud a l'economia mundial. Es tracta d'una fita històrica en el procés de construcció europea i té conseqüències importants en tots els aspectes de la vida econòmica i social: política econòmica, estratègia empresarial, decisions d'estalvi i inversió dels ciutadans.

A les portes ja de la tercera fase de la UEM, presentem aquest document que se situa en la línia de reflexió dels anteriors que hem publicat sobre l'euro, a diferència dels quals, però, aborda un aspecte específic, summament important: les conseqüències de l'adopció de la moneda única als mercats financers.

Per aprofundir en aquesta problemàtica, hem comptat amb les aportacions de set prestigiosos especialistes, coordinats per Enrique Vidal-Ribas, director de l'Àrea de Mercats del MEFF, que, a més a més, tracta els efectes de la UEM sobre els mercats de derivats espanyols. Carmen Alcaide, directora del Servei d'Estudis de l'ICO, tracta de l'euro, la moneda del segle XXI. Javier Aríztegui, sotsdirector general del Banc d'Espanya, ens il·lustra sobre la política monetària de l'euro i del Sistema Europeu de Bancs Centrals.Robert N. McCauley, del Banc de Pagaments Internacionals de Basilea, tracta de l'euro i del mercat de bons. Blas Calzada, director del Servei d'Estudis de la Borsa de Madrid, analitza les borses de valors espanyoles i l'euro. Francisco de Oña, president del Consell d'Administració i director general d'AIAF, Mercat de Renda Fixa, escriu el capítol destinat a l'impacte de l'euro sobre els mercats de renda fixa privada. Ignacio Ezquiaga, sotsdirector general d'Analistes Financers Internacionals, tracta dels mercats espanyols monetaris i de deute públic a la unió econòmica i monetària.León Benelbas, soci director per a Espanya de Price Waterhouse Corporate Finance, ens ofereix la perspectiva empresarial.

Tots els autors aprofundeixen en els importants problemes estratègics, organitzatius i operatius que comportarà l'entrada a la tercera fase de la UEM per als mercats financers.

Compartir: